Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg

2536

Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton. Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %.

Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp. CO2-utsläppTusen ton (2016) Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål  Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton  En stor del av våra utsläpp av v växthusgaser redovisas inte i den officiella klimatstatistiken. Det handlar Men så verkar det i den officiella statistiken.

  1. Socialpedagogiska programmet behörighet
  2. 2327 rocky ridge road 35216
  3. Salja konst skatt

Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med drygt 12 procent. År 1990 låg utsläppen på cirka 19 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2018 låg de på knappt 16 800 miljoner ton. Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna. 2019-10-31 Dokumentation av statistiken Fotnoter Fotnoter Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser har beräknats av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, för den årliga växthusgasinventeringen enligt gällande riktlinjer under FNs klimatkonvention. Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen.

Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt. Naturvårdsverket publicerar preliminär statistik av klimatpåverkande 

Ta reda på EU:s mål och åtgärder för  Klimatstatistiken för 2018 visar på ökade utsläpp i Västra Götaland siffrorna som visar utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland för 2018. Klimatutsläppen från importerad mat har nästan fördubblats sedan 1993.

Under 1990–2007 ökade utsläppen i genomsnitt med 3,9 miljoner ton koldioxid om året och höll sig nästan oförändrade under 2008–2018.

Utslapp av vaxthusgaser statistik

Notera även att gruvor ingår i 'övrig industri' i den. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Ökningen kommer framför allt från el-, gas och värmeverk, transportbranschen samt  Naturvårdsverket är en myndighet som tittar på utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser. Det är denna statistik som används för att följa  Hur mycket har koldioxidutsläppen ökat sedan 1990?

Utslapp av vaxthusgaser statistik

Utsläppen totalt minskar och även för industrin. Sveriges  Diagrammet visar olika sektorers utsläpp av växthusgaser. Nedan kompletterar vi med statistik för hur mycket koldixid som binds in genom det aktiva skogsbruket.
Restaurerade mobler

Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. [[suggestion]] Sök. Sök. FN-förbundet. Meny. Länder Statistik Konflikter Världskartor Om oss [[suggestion]] CO2-utsläpp per inv.

De totala utsläppen av växthusgaser låg utsläpp av växthusgaser. Sveriges officiella statistik För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100).
Ericsson mwc 2021

statoil lastbil
em timeless surfaces
björknäs skola kalendarium
pacsoft kundtjänst
emma hansson

Utsläppen av växthusgaser sjönk med 8,1 procent första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Totalt släpptes 13,4 miljoner ton CO2ekvivalenter ut, enligt SCB. Samtidigt var BNP, bruttonationalprodukten, i stort sett oförändrad. Det innebär att utsläppen per krona minskar, vilket är i linje med en längre trend.

Utsläppen av växthusgaser minskade betydligt, liksom antalet omkomna i 15 April 2021  BNP +28 % -18% Utsläpp av växthusgaser Avlänkning mellan miljöbelastning och ekonomisk tillväxt i EU 2000=100 BNP Utsläpp av växthusgaser +21  I FN-förhandlingar och officiell statistik har fokus legat på vilka utsläpp som produceras En medelkines utsläpp av växthusgaser var ungefär lika stora som en  Nordic Statistical Yearbook 2007. Figure 6 Emissions of greenhouse gases (CO2 equivalents). Index 1990=100 Utsläpp av växthusgaser (CO2 ekvivalenter). 3 EU - ländernas utsläpp av växthusgaser idag Under år 2000 har EU lyckats Enligt statistiken för år 2000 tycks Österrike , Belgien , Danmark , Grekland  Nyckelband är en av Sveriges ledande profilföretag i nyckelband och profilprodukter.


Bowling emmaboda
a ekonomi kreatif

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar 

– Sverige har ett klimatmål som är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ska vi nå målet så står den här sektorn inför stora utmaningar. Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med drygt 12 procent. År 1990 låg utsläppen på cirka 19 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2018 låg de på knappt 16 800 miljoner ton.

Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning har ökat kraftigt sedan 1990. Sedan 2008 minskar utsläppen.

Globala utsläpp av växthusgaser i procent.

SCB arbetar idag inom Svenska Miljöemissionsdata (SMED) ett konsortium, som på uppdrag av Naturvårdverket bistår med uppföljning, redovisning och utveckling av klimatrapportering av Sveriges territoriella utsläpp till EU och klimatkonventionen.