Vad är du intresserad av? Har du inte läst svenska på universitetet tidigare börjar du läsa på A-nivå. Där har vi fem olika inriktningar på våra terminskurser. Vi har också kortare kurser som oftast går heltid i fem veckor. Nedan får du en överblick över våra kursområden på grundnivå. Där du kan se

8590

Boktryckarkonsten - konsten att trycka böcker. Under 1500-talet slog boktryckarkonsten igenom. Det skrivna ordet kunde nå fler människor och bokframställningen gick mycket snabbare än tidigare med denna tekniska uppfinning i form av en bokpress.

Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment. Den har även kallats för en framtidsroman och Sveriges första samtidsroman. Boken och genombrottet för August Strindberg 1879, som då var en av de mest inflytelserikaste författarna, anses ibland vara början för den nya språkhistoriska perioden nusvenskan. Då språket som August använde sig av var så nyskapande.

  1. Person våg
  2. Fallbeskrivning funktionsnedsattning

Varför daterar man deras början till just det året? Vad var typiskt för svenskan under den här tiden? Hur förändrades svenskan då, till exempel avseende stavning, grammatik och ordförråd? Vilka andra språk har påverkat svenskan under de olika språkperioderna?

En sista sak att komma ihåg är att en del epoker har en positiv eller negativ värdeladdning. Traditionellt har t ex medeltiden setts som en mörk och dyster period, medan exempelvis antiken ofta skildras mer positivt. Sådana värderingar bygger dock på att man har tagit fasta på vissa saker i den epoken och lyfter fram dem som viktigast.

Under 1500-talet slog boktryckarkonsten igenom. Det skrivna ordet kunde nå fler människor och bokframställningen gick mycket snabbare än tidigare med denna tekniska uppfinning i form av en bokpress.

Yngre nysvenskan En stor skillnad är att under den yngre nysvenskans period gick det svenska språket till en mer enhetlig stavning. Tidigare kunde som tidigare nämnt ett ord stavas på en mängd olika vis. En skrift av stor betydelse för denna nya epok i svenska språkets utveckling var Olof Dalins Then Swänska Argus som utkom 1732.

Språkhistoriska perioder

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Uppgift: Gör en språkhistorisk tidslinje. Sortera sju historiska texter i kronologisk ordning. Alla texterna är skrivna på svenska, men under olika tidsperioder. av M Johansson · 2020 — Att den indoeuropeiska språkstammen samt urnordiska inte tas upp är dock förståeligt då de tekniskt sett inte räknas som språkhistoriska epoker utan snarar  av L Persson · 2011 · Citerat av 2 — 4.2.6 Språkhistoriska epoker främjar struktur s.

Språkhistoriska perioder

SCIENCE By: Tori Highley 5 Min Quiz While the periodic table of ele A periodic report, or a recurring report, is a written document that summarizes the events that have occurred since the last periodic report was written.
Dockis

77. 6. Share. Save. 77 / 6.

Därför är det där vi får börja när vi ska se hur vårt språk har förändrats. Historiske perioder Her finder du en samlet fremstilling af Danmarks historie fra oldtid til nutid, opdelt i 13 kronologiske periodekapitler. I menuen til venstre kan du vælge en af de historiske perioder, hvorefter du får en indholdsfortegnelse over periodens underkapitler.
Seniorboende nacka

hur går man ur en grupp på facebook
www myvisma se
restaurang kristina växjö
livet i ett nötskal
somatiska avdelningar

språkhistoriska perioder än den nysvenska och, främst som jämförelse, texter från andra språk. Delkursen förutsätter dock inte språkkunskaper utöver en grundläggande förståelse av nysvensk text, i första hand texter från svenskt 1500- och 1600-tal. Delkursen är användbar för alla som arbetar med historiska textmaterial,

Återkoppling språkhistoria. Diskutera i par vad vi pratade om sist. Ta upp i helklass. Evelina sammanfattar på tavlan.


Studerat verb
studera engelska 6

språkhistoriska perioder Urnordiska, Runsvenska, Äldre fornsvenska, Yngre fornsvenska, Äldre nysvenska, Yngre nysvenska, Tidigt 1900-tal Urnordiska ca 300-800 Runsvenska ca 800-1225

20,678 views20K views. • May 2, 2016. 77. 6. Share. Save. 77 / 6.

Kursen behandlar i viss utsträckning textutgivning av texter från äldre svenska språkhistoriska perioder än den nysvenska och, främst som jämförelse, texter från andra språk. Kursen förutsätter dock inte språkkunskaper utöver en grundläggande förståelse av nysvensk text, i första hand texter från svenskt 1500- och 1600-tal.

Han har runologi som specialområde och tillhör de kunnigaste i landet. Den har även kallats för en framtidsroman och Sveriges första samtidsroman. Boken och genombrottet för August Strindberg 1879, som då var en av de mest inflytelserikaste författarna, anses ibland vara början för den nya språkhistoriska perioden nusvenskan. Då språket som August använde sig av var så nyskapande. över många klassiska språkhistoriska problem. Hittills har de dock inte utnyttjats i någon större utsträckning inom diakronisk syntaxforskning, och i denna artikel ska jag därför använda mig av sociolingvistiska meto-der för att angripa en central frågeställning inom svensk historisk syntax: bisatsledföljden i äldre svenska. Pris: 338 kr.

Hur har ansåg att språkvetarna genom att undersöka den språkhistoriska utvecklingen. Dessa växtnamnsstudier innehåller viktiga språkhistoriska och etymologiska skulle omljud och brytning ha inträtt under olika perioder, en äldre och en yngre.