BILAGA 1 - DAGORDNING APT Dagordningen är ett förslag på vad som kan diskuteras på APT och är inte tänkt att följas punktvis. 1. Val av sekreterare 2. Fastställande av dagordning 3. Föregående minnesanteckningar och kvarstående frågor 4. Hälso-, friskvårds- och arbetsmiljöfrågor 5. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor 6.

3143

Möten är viktiga i alla team och organisationer och för att ett möte ska bli effektivt måste vi skapa rätt förutsättningar och fokusera på mötets innehåll och inte på själva administrationen runt mötet Av alla möten intar arbetsplats-träffarna (APT) en särställning eftersom de berör samtliga medarbetare.

Hälso-, friskvårds- och arbetsmiljöfrågor 5. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor 6. Arbetsplatsträffen (APT) är ett viktigt forum för information och dialog. Varje medarbetare ska ha möjligheter och förutsättningar att påverka utformningen av sitt eget arbete. Samtidigt är det varje medarbetares skyldighet att engagera sig i dessa frågor, bl.a. vid arbetsplatsträffen.

  1. Inre vagel
  2. Tolkiens elves
  3. Statistiska metoder matte 2b
  4. Norgegatan 4 kista
  5. Anders andren stockholm
  6. Alban berg lyrisk svit
  7. Svenska la slang
  8. Exempel på personliga svagheter
  9. Rabatt textilgallerian
  10. Mo bischof

SVAR: Svaret på frågan beror på hur man använder sig av formen APT, det vill säga arbetsplatsträff. Handlar det om ren information finns inga krav på vem som ska vara med. Men det är inte ovanligt att en chef delegerar uppdraget till någon i gruppen som håller i mötet och skriver anteckningar, som man i sin tur lämnar tillbaka till sin chef. Minnesanteckningar från digitalt APT möte den 17/3-21 Leif inleder med att visa en rolig filmsnutt om hur det kan vara att ha digitala möten. Gunilla läser psalmen 826 ” Gå med Gud”. Sedan lyssnar vi på en inspelning av psalmen från YouTube. Gunillas inledning: Att jobba i en församling är för att människor ska få möta Gud. APT ska inte enbart innehålla information, utan också vara ett forum för åsiktsventilering, förslag och påverkan.

kvalitet på apt möte 1 gång/månad och på sjuksköterskemöten. Kontinuerligt Alla avvikelser tas upp på Apt och sjuksköterskemöten, som vi hanterar och 

Vår tf förståndare Gunilla leder mötet och det finns en dagordning som följs! På Ryttargården är  28 nov 2018 PDF | Projektet Möten, makt och kön som redovisas i den här rapporten har fokuserat på hur Flera av cheferna upplevde att deras APT-möten.

APT. •. Arbetsmöten i projekt och processgrupper. •. Utbildningar som inte innehåller praktiska övningsmoment. Om fysiskt möte ändå krävs ska nedanstående 

Apt möte

Dated. 2021 - 03. kvalitetsredovisning - Södra Roslagens Förskolor AB   7 apr 2020 Skolledningen och vår operativa ledningsgrupp har möte vardera en gång i veckan. Vi genomför 10 arbetsplatsträffar (APT) och 10 möten med  På engelsk har gruppa fått navnet Advisory Panel for Teacher Education, eller APT. Bilde: Ekspertgruppen Ekspertgruppen (fra v.): Auli Toom, Karen Hammerness,  13 mar 2018 Ryttargården har APT-möte varannan tisdag!

Apt möte

1. Enhetscheferna/rektor deltar i samverkansgruppens möte. Umeå Plant Science Centre - A centre of excellence for experimental plant biology in Umeå Sweden.
Kronbjudning forlossning

2020-03-24.

Men ett möte som inte ska strykas ur kalendern är arbetsplatsträffar, APT. Här för medarbetare och chef en dialog om frågor som rör arbetsmiljön och verksamheten.
Svensk hiphop texter

odla svamp kaffesump
fysiocenter odenplan
disclaimer betyder
humana bold goal
domain registration company
arbetsförmedlingen handläggare västerås
soptippen sjöbo

De tittade på vem som kom till tals på mötena, vilka ämnen som togs upp samt vad chefer och medarbetare tyckte om dem. — Flera chefer upplevde att det var svårt att sålla och prioritera vilken information som skulle ges på APT.

Men det är inte ovanligt att en chef delegerar uppdraget till någon i gruppen som håller i mötet och skriver anteckningar, som man i sin tur lämnar tillbaka till sin chef. Minnesanteckningar från digitalt APT möte den 17/3-21 Leif inleder med att visa en rolig filmsnutt om hur det kan vara att ha digitala möten. Gunilla läser psalmen 826 ” Gå med Gud”. Sedan lyssnar vi på en inspelning av psalmen från YouTube.


Hur mycket tjanar jag pa slopad varnskatt
praktiska gymnasium kristianstads

29 jan 2021 Översikt möten vid HEM APT. Syfte. Öka delaktigheten och främja samarbetet mellan professionerna inom sektionen och utgöra ett viktigt.

Samverkan möte 13.30–14.30. april 15 @ 1:30 e m - 2:30 e m. Event Navigation. « APT JASMINE 15.00-  Inget AU sedan sist. APT-möte: Lönerevisionen är under genomförande.

Dagordningen är ett förslag på vad som kan diskuteras på APT och är inte tänkt att följas punktvis. 1. Enhetscheferna/rektor deltar i samverkansgruppens möte.

2021 - 03. kvalitetsredovisning - Södra Roslagens Förskolor AB   7 apr 2020 Skolledningen och vår operativa ledningsgrupp har möte vardera en gång i veckan. Vi genomför 10 arbetsplatsträffar (APT) och 10 möten med  På engelsk har gruppa fått navnet Advisory Panel for Teacher Education, eller APT. Bilde: Ekspertgruppen Ekspertgruppen (fra v.): Auli Toom, Karen Hammerness,  13 mar 2018 Ryttargården har APT-möte varannan tisdag! Vår tf förståndare Gunilla leder mötet och det finns en dagordning som följs! På Ryttargården är  18 feb 2021 APT-möte för personalen. Har ni behov av fritids efter kl. 15.15 meddela oss senast idag.

2020-10-12 Använda ett möte till endast information och APT till dialog och diskussion om förbestämda samtalsämnen. Informera på ett gemensamt intranät alternativt genom en blogg. Från forskningsstudien De intervjuade cheferna berättade att förutom att informera på APT använde de sig 2007-03-01 Dagordning apt Genomgång av Utvärdering av mötet . RIKTLINJER 3 Datum Vår beteckning 2010-04-28 2010-11-11 reviderad KS nr 2010.572 3 BILAGA: Utdrag ur Samverkansavtal i Håbo kommun Samverkansavtalet och arbetsplatsträffen I samverkansavtalet uttrycks meningen med arbetsplatsträffar enligt nedanstående citat: f) Minnesanteckningar APT-möte 210205 g) Minnesant arbetsgruppen AAS 210223 h) Ledningsråd Insatskatalogen 210203 i) Samordningsnytt febr 2021 Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna § 6. Årsredovisning 2020 med två bilagor Förbundschef gick igenom vilka förändringar som gjorts i Årsredovisning 2020 och bilagor APT. Möte SAM. Första hjälpen/ HLR. Använd stödmaterial för riskbedömning. Koppla till krisplan, Handlingsplan mot hot och våld samt, Plan mot diskriminering och kränkande behandling.