Är du osäker på vad en allmän handling är, läs mer här: Allmän handling. När ska det ske? Allmänna handlingar ska, om någon begär det, lämnas ut skyndsamt. Det innebär direkt eller så snart som möjligt! Du behöver inte avbryta det du arbetar med för stunden, men det är en arbetsuppgift som du ska prioritera före andra!

1594

Vad är inte allmänna handlingar? Utkast, ”kladdar”, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda/upprättade skrivelser och beslut är att betrakta som 

Riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Vad är allmänna handlingar? Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där.

  1. A hubie halloween
  2. Pinchos angelholm meny
  3. Finansiell rapportering enligt k3
  4. Iftar ramazan duası
  5. Butik italia
  6. Bokfora kickoff
  7. Pizzeria umeå ålidhem
  8. Lediga arbeten kultur
  9. Utbildning botox

Som ett exempel på vad som är en handling och när en handling blir allmän kan nämnas att när vi på domstolen meddelar och skickar en dom till någon som är part i ett mål så blir det en allmän handling. Ett annat exempel är de mail som vi får i … En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts).

Vad är en allmän handling? En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator.

Politiska uppdrag. Utsända statsanställda. Olika typer av vård. Tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Om du begär ut en handling behöver du inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till. Om du önskar ta del av en allmän handling 

Vad är en allmän handling_

2019-09-20 Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun.

Vad är en allmän handling_

En handling innehåller information av  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. En del allmänna handlingar är hemliga.
Aktiebolag på engelska heter

Den är lika fullt en handling enligt TF. Exempel på skrifter och bilder är tabeller, kartor, ritningar, fotografier och röntgenplåtar. När det gäller den andra typen, så kallade upptagningar, så finns information lagrad på ett sådant sätt att man bara kan ta del av den med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL. För att handlingen i fråga ska vara offentlig krävs alltså att det är en allmän handling, enligt ovanstående punkter, och att den inte är sekretessbelagd.

Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten.
Rhd negativ

psykiatri sunderbyn
camping stegeborg
hermod sequencer
swedbank halmstad
jobb alingsås ungdom
thomas merton prayer
sl återköp corona

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012- 

Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav  Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Vad är en allmän handling?


Avc stockholm
bokföringslag notisum

Vad är en allmän handling? En allmän handling är uppgifter och information. Det kan vara skrivna dokument som e-post eller protokoll men också 

För att du ska kunna begära ut uppgifter från en myndighet med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet så krävs det att uppgifterna är nedskrivna eller har dokumenterats på något annat sätt. Vad är en allmän handling? En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning. Något som innehåller information. En kommunal handling kan vara allmän, men det gäller inte för allt.

Med upprättad menas att handlingen har expedierats, justerats eller på annat sätt fått sin slutgiltiga form. Allmänna handlingar vid universitetet. Flertalet handlingar 

Handlingar som i sin helhet  Vad är en allmän handling? — Vad är en allmän handling? En handling innehåller information av  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.

Avgifter; Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän  Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar. Det ger dig insyn i hur Sunne kommun sköts.