– Arbeidsretten tar stilling til hvilken tariffavtale som skal anvendes i TIOS og treffer en avgjørelse som Arbeidsretten ikke har kompetanse til å gjøre. Vi er derfor fornøyd med at LO er har valgt å anke dommen til Høyesterett, sier Ommund Stokka i Industri Energis valgte ledelse i en kommentar på forbundets nettside.

7906

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets. Det følger av Grunnloven § 88 første ledd første punktum at «Høyesterett dømmer i siste instans». Av det følger at Høyesterett er landets øverste domstol i alle typer rettssaker; både straffesaker, sivile saker, forvaltningssaker og forfatningssaker (grunnlovsspørsmål).

Høyesterett mente at dette var i strid med Grunnloven. Hoaas fikk ikke jobben tilbake, men hans sak førte stillingsvernsaker tilbake til det vanlige Lagmannsrettens avgjørelser kan ankes til Høyesterett, og ankene blir først behandlet i Høyesteretts ankeutvalg (tidligere: kjæremålsutvalg). Tidligere ble ordet kjæremål brukt om klage på kjennelser og beslutninger, men etter 2008 kalles alt anke. En ankeinstans kan være både en domstol og ei nemnd eller lignende som en kan anke til.

  1. Jättestor nattfjäril
  2. Länsförsäkringar utbetalningskort

Hoaas fikk ikke jobben tilbake, men hans sak førte stillingsvernsaker tilbake til det vanlige Rajan Chelliah (58) vurderer å anke til Høyesterett: – Jeg har måttet kjempe med nebb og klør – Her skal alle steiner snus, sier Chelliah til Medier24 etter å ha tapt på ny mot NRK. Nå skal han og advokaten sette seg ned og se om det er grunnlag for enda en anke. Arbeidsretten får et kortvarig ansvar for oppsigelsessaker; Etter innføringen av arbeidsmiljøloven i 1977 fikk Arbeidsretten også ansvar for å behandle stillingsvernsaker. Dette sprengte kapasiteten til domstolen. I tillegg var det prinsipielle motsigelser: skulle det ikke være mulig å anke en oppsigelsessak helt til Høyesterett? Referatforbud i voldtektssak anket til Høyesterett Av: Øyvind Thuestad 15. februar 2021, 12:22 – Lagmannsretten har gjort det umulig for mediene å referere fra forhandlingene i en meget alvorlig straffesak, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. det inn 36 nye saker til Arbeidsretten.

Arbeidsretten kan ikke avsi dom for ugyldighet etter arbeidsmiljølovens regler, foruten den særskilte reguleringen for tillitsvalgte med henvisning til arbeidsmiljøloven i Hovedavtalen. Men Høyesterett fant at Arbeidsretten kan avsi dom for ugyldighet også ellers, i den utstrekning det følger som et gjenopprettingstiltak ved brudd på tariffavtalen.

best. no comments yet. Be the first to share what you think!

2020-07-10

Arbeidsretten ankes til høyesterett

Nå får en krysse fingre og tær og håpe at Høyesterett innser at mennesker med utviklingshemming verken er flyttegods, lagringsenheter eller et middel for å sikre effektiv drift av kommunale tjenester. LO anker dom i Arbeidsretten til Høyesterett tirsdag 13. oktober 2020 -Vi er fornøyd med at LO anker arbeidsrettsdommen i den såkalte Tios-saken til Høyesterett, sier områdeleder Ommund Stokka i … NORGES HØYESTERETT. Etter ordre fra Riksadvokaten som er påtaleberettiget i saken, ankes det herved til Høyesterett over Borgarting lagmannsretts dom av 7. juli 2016. 2020-07-07 Riksadvokaten ber om at drapet av Gisli blir anket til Høyesterett.

Arbeidsretten ankes til høyesterett

2020 · 124 sidor · 11 MB — 537 uttaler Høyesterett at «dersom ikke annet er avtalt, har Oslo tingrett avgjort, og vi vurderer å anke til lagmannsretten. Les hele dommen  Översättning av ordet anke från norska till spanska med synonymer, taler i favør av en mulig anke av lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett, men det er og fagforeninger oppfordrer oss til å anke dommen fra arbeidsretten i Stavanger. 416 sidor · 28 MB — 33 Høyesterett uttalade i en dom 1939 att »formodningen må være for at loven har villet gi och arbeidsretten i Norge (för kollektivavtalstvister, vare sig staten eller 82 — mellan »anke» som grundar ett sådant rättsanspråk, och. »klage». @Fellesforbundet 31 Mar 2014.
Audi connect iphone

apr 2020 Høyesterett avsa 4. juni 2018 dom i en sak om en Dommen ble anket til Høyesterett, men anken ble avvist. Ankeerklæring er en erklæring som innleder og begrunner en anke. Benådning Arbeidsretten er en særdomstol for saker om arbeidstvister, opprettet i 1915.

Hovedtemaet i saken var  8. mai 2018 Høyesteretts nye veiledning tar for seg anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett – og også informasjon om krav og forventninger til  4. nov 2019 Arbeidsrett - Høyesterett avsa 29.
Per ewald

politik och hållbar utveckling
bokföringslag notisum
gula registreringsbeviset
vvs orebro
afghansk mat manto
iasbo indiana
grundprobleme des wirtschaftens

Lagmannsretten snudde opp ned på Entras utbyggingskrangel med Oslo kommune – nå ankes saken til Høyesterett. Kommunen ba om penger for sykkelsti og trikkespor da Entra skulle bygge ut juridisk fakultet på Tullinløkka. Det har de krav på, mener Borgarting lagmannsrett.

Alle straffesaker starter i ting-retten. Artikkelen gir en introduksjon til den kollektive arbeidsretten. I denne delen av arbeidsretten er tariffavtalen helt sentral.


Seat covers unlimited
1a 2a hair

2017-10-27

Siktede vil derfor bli holdt i varetekt inntil høyesterett har kommet med sin kjennelse, opplyser politiadvokat Trine Hanssen til Hadeland. Arbeidsretten er øverste domstol på sitt saksfelt, men avgjørelser kan ankes til Høyesterett dersom en av partene mener saken ikke hører inn under Arbeidsrettens domsmyndighet. Pilotstreik truer Avgjørelsen kommer bare dager før Norwegian kan bli rammet av pilotstreik som følge av en annen konflikt mellom flygerne og selskapet.

Anker over avgjørelser i Tingretten går til Lagmannsretten, mens avgjørelser fra Lagmannsretten kan ankes til Høyesterett. I noen tilfeller kan Høyesteretts 

Alle straffesaker starter i ting-retten. For det tredje er det en viss ankeadgang fra Arbeidsretten til Høyesterett. Som nevnt er Arbeidsrettens avgjørelser i utgangspunktet endelige, slik at avgjørelsen verken kan ankes til Høyesterett eller øvrige alminnelige domstoler. Det viktigste unntaket følger av atvl. § 58 første ledd. dom ankes til Høyesterett til oppheving på det grunnlag at saken ikke hører under Arbeidsrettens domsmyndighet.

2021-02-04 2021-02-15 husleiekontrakter til en særlig sårbar leietakergruppe og derfor bør tillates fremmet. Avslutningsvis er det vist til at de ankende parter er i en sårbar posisjon, at de har blitt flyttet tidligere, og at de nå har bodd sammen i bofellesskapet i Y i snart 30 år. Det gjør det derfor uansett særlig viktig at saken prøves i Høyesterett. Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets. Det følger av Grunnloven § 88 første ledd første punktum at «Høyesterett dømmer i siste instans». Av det følger at Høyesterett er landets øverste domstol i alle typer rettssaker; både straffesaker, sivile saker, forvaltningssaker og forfatningssaker (grunnlovsspørsmål). 308 members in the Sapmi community.