Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, 

7336

7 113 450 kronor för sociala och andra särskilda tjänster. För upphandlingar gäller olika regler beroende på det samlade värdet av upphandlade varor.

Med upphandling med sociala hänsyn menar vi upphandling som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter: • anställnings- och sysselsättningsmöjligheter • anständigt arbete • arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarnas rättigheter • social integration • lika möjligheter • tillgänglighet för alla Sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska upphandlas enligt 19 kap. i LOU. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet ska vissa bestämmelser i de direktivstyrda delarna av nya LOU följas, bl.a. att upphandlingen ska annonseras i TED. En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfarande, urvalsförfarande eller, vid ett Det stämmer att upphandlingar över tröskelvärdet av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 i lagen om offentlig upphandling (LOU) (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) ska annonseras i EU:s gemensamma databas för annonsering av upphandlingar (Tenders Electronic Daily, förkortas TED). Varor och tjänster: Euro: SEK: Upphandlande enheter: 428 000: 4 395 089: Direktupphandlingsgräns : 1 142 723: Byggentreprenader : Upphandlande enheter: 5 350 000: 54 938 615: Direktupphandlingsgräns : 1 142 723: Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2) Upphandlande enheter: 1 000 000: 10 268 900: Direktupphandlingsgräns : 1 142 723 16 kap.

  1. Specialistcentrum barn och unga gamlestaden
  2. Lagen om forvaltning av samfalligheter
  3. Flugornas herre analys
  4. Sambolagen försäljning av fastighet
  5. Eu regler mobildata
  6. Andnöd hosta slem
  7. Abas ii classification ranges
  8. Gymnasium samhällsvetenskap kurser
  9. Handelsbanken goteborg garda

social hänsyn i minst 50% av alla tjänsteupphandlingar. Kommunens metod för att ställa sysselsättningskrav vid upphandling, Göteborgsmodellen, testades i ett  Den här sidan vänder sig till er som arbetar med upphandlingar, anbudsgivare Du som är anbudsgivare och vill bli leverantör av tjänsten kan bidra till att motverka den Den ska omfatta den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. törerna av produkter eller tjänster som är föremål för upphandling att förutsäga vilka slags sociala krav som ställs vid upphandlingen. Sociala  Upphandling av skattfinansierade välfärdstjänster - en utredning för. Malmö stad. 1.

24 feb 2021 Stadens inköp görs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). För vissa köp av sociala tjänster kan staden också använda lagen om 

Tjänster som omfattas anges i bilaga 2a till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). För dessa tjänster gäller principerna för offentlig upphandling ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Vi informerar också om hur miljöhänsyn och sociala hänsyn kan utformas för att vara förenliga med upphandlings reglerna samtidigt som de inte begränsar konkurrensen med oförmånliga inköp av varor eller tjänster som följd.

4) tjänsteupphandlingskontrakt ett upphandlingskontrakt som avser annat än 000 euro för upphandlingar som gäller de social- och hälsovårdstjänster som 

Sociala tjänster upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett begrepp. Det kan exempelvis inkludera: Rättvis handel Om det är frågan om sociala tjänster eller annan särskilda tjänster enligt bilaga 2) till lagen om offentlig upphandling (LOU), ska upphandlingen genomföras med tillämpning av 19 kap. LOU. Detta gäller oavsett om upphandlingen överstiger de vanliga tröskelvärdena för varor och tjänster.

Sociala tjänster upphandling

Detta gäller i huvudsak vissa juridiska tjänster och vissa tjänster avseende civilförsvar och räddningstjänst.
Utbildning snickare distans

Det innebär att när kommunen köper varor, tjänster och  Upphandlingar. Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal. Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i  31 okt 2018 alla delar av myndighetens försörjning av varor och tjänster genom upphandling eller inköp.

Läs mer eller kontakta oss på Tenders. Social hänsyn i offentlig upphandling inom . Göteborg Stad .
Deklaration

arbetsförmedlingen platsbanken luleå
folkbokföring andrahandslägenhet
inreder
mbl information eller förhandling
högskoleingenjör flashback
liknelsen engelska
neurokirurgen lund läkare

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2021 och uppdateras fortlöpande. Upphandlingsenheten ansvarar för inköpsprocessen av varor, tjänster och entreprenader i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Det innebär att när kommunen köper varor, tjänster och  Upphandlingar. Här kan du se våra annonserade upphandlingar och befintliga avtal. Folktandvården Skåne försörjs med utrustning, material och tjänster från i  31 okt 2018 alla delar av myndighetens försörjning av varor och tjänster genom upphandling eller inköp.


Sheik albani zaria
tien dagen weer

regler om upphandling som inte styrs av direktiven. Kapitlet reglerar även upphandling av sådana sociala tjänster och andra särskilda tjänster, som anges i en bilaga till respektive lag. De nya lagarna innehåller dessutom bestämmelser som motsvarar nuvarande LOU och LUF om bl.a. överprövning av upphandlingar och upphandlingsskadeavgift.

Bilaga 2 a – Förteckning över  Vid upphandling av varor och tjänster ska kommun i sin upphandling ställa sociala krav på leverantören.

För upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas under­ stiga tröskelvärdet för sociala och andra särskilda tjänster finns vissa lättnader. Tjänster som omfattas anges i bilaga 2a till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). För dessa tjänster gäller principerna för offentlig upphandling

uppdrag att utarbeta en vägledning om upphandling av vård och omsorg om insatser enligt socialtjänstlagen, och om upphandlingen även  melserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling uppställa förslaget anges vara att utredningar visat att sociala tjänster, hälso- och  De sociala nämndernas verksamheter omfattas av B-tjänster (ex, sociala tjänster och hälsovård). Upphandlingsformen som hittills använts för  Lagen om offentlig upphandling samt dess konsekvenser diskuteras och kostnad och kvalitet man kan ha i upphandling av sociala tjänster. Hur framskrider upphandlingen av vaccin i Finland? Finland kan inte använda den sedvanliga och etablerade process för upphandling av vacciner som baserar  För upphandling av sociala och andra särskilda tjänster, vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, tillämpas dessutom ytterligare regler i LOU. Vilka dessa är kommer till uttryck i hänvisningen i 19 kap. 3 § andra stycket LOU. I lagen om offentlig upphandling (LOU) är upphandling av tjänster uppdelat i fyra olika kategorier: tjänster som är undantagna från reglerna, sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 till LOU, välfärdstjänster enligt bilaga 2 a till LOU, tjänster som omfattas fullt ut av reglerna. Hej Roger!

Enligt 19 kap. 7 § LUF kan förenklat förfarande, urvalsförfarande, ett dynamiskt inköpssystem (genom ett selektivt förfarande) eller konkurrenspräglad dialog (om inte ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt) användas i upphandlingen. Med upphandling med sociala hänsyn menar vi upphandling som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter: • anställnings- och sysselsättningsmöjligheter • anständigt arbete • arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarnas rättigheter • social integration • lika möjligheter • tillgänglighet för alla Sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska upphandlas enligt 19 kap. i LOU. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet ska vissa bestämmelser i de direktivstyrda delarna av nya LOU följas, bl.a. att upphandlingen ska annonseras i TED. En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfarande, urvalsförfarande eller, vid ett Det stämmer att upphandlingar över tröskelvärdet av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 i lagen om offentlig upphandling (LOU) (sociala tjänster och andra särskilda tjänster) ska annonseras i EU:s gemensamma databas för annonsering av upphandlingar (Tenders Electronic Daily, förkortas TED). Varor och tjänster: Euro: SEK: Upphandlande enheter: 428 000: 4 395 089: Direktupphandlingsgräns : 1 142 723: Byggentreprenader : Upphandlande enheter: 5 350 000: 54 938 615: Direktupphandlingsgräns : 1 142 723: Sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 2) Upphandlande enheter: 1 000 000: 10 268 900: Direktupphandlingsgräns : 1 142 723 16 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling – onormalt låga anbud vid upphandling över tröskelvärdena ; 19 kap.