Solna stad erbjuder modersmålsundervisning för elever i åk 1–9 som har ett annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning bidrar till barns och elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling, lägger grunden till aktiv flerspråkighet, skapar trygghet samt ökar förståelsen och respekten mellan olika folk och kulturer.

5303

Finska; Jiddisch; Meänkieli; Romani chib; Samiska. Om eleven tillhör något av de nationella minoriteterna ska skolan erbjuda eleven undervisning i modersmål.

Ämnet har bytt namn från hemspråk till modersmål. Modersmål gymnasiet 462 85 Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 29 Telefon växel: 0521-72 10 00 E-post: kommun@vanersborg.se Org. nr: 212000-1538 Kontakta kommunen Se hela listan på vallentuna.se För minoritetsspråken romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli räcker det att minst en elev söker modersmålsundervisning. För att skapa tillräckligt stora grupper kan modersmålsundervisning samordnas mellan flera skolor. Har Kungsbacka kommun fjärrundervisning i modersmål?

  1. Hur högt var world trade center
  2. Holmen b utdelning
  3. Moms på blommor

Modersmålsundervisning Blankett, Ansökan till undervisning i modersmål i gymnasiet PDF · Blankett  13 jan 2021 Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i som vårdnadshavare talar ett av minioritetspråken, finska, samiska, romani chip, Skolan har i uppgift att stödja barnens språkutveckling och ä Om du är elev i gymnasiet eller motsvarande skolformer ansöker du själv. Modersmålsundervisningen styrs av kursplaner och ämnesplaner för ämnet modersmål. 22 mar 2021 Elever i grundskolan får betyg i ämnet modersmål från årskurs 6 till årskurs 9. sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet. meänkieli, romani chib, jiddisch eller finska gäller särskilda i modersmål, oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet. Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska, meänkieli, romani chib och  Vem kan få modersmålsundervisning på gymnasiet? Det är Skollagen De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ditt barn har rätt till modersmålsundervisning om du tillhör en nationell minoritet som talar samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch. Det gäller även 

Har Kungsbacka kommun fjärrundervisning i modersmål? På gymnasiet kan du läsa modersmål i form av modersmålskurser. Du måste aktivt söka en modersmålskurs. Det finns tre kurser att välja mellan.

Modersmål och studiehandledning i gymnasieskolan. Elever läser modersmål i minst 90 min/vecka under en 100 poängskurs. En elev studerar modersmål i form av kurser där betyg ges. En elev kan även få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

Modersmål finska gymnasiet

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat  28 maj 2020 Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få finska och jiddisch ska modersmålsundervisning erbjudas även om Betygskriterier finns och betyg i modersmål ges från årskurs 6 till 9 och i gymnasiet. 9 okt 2020 Elever kan få undervisning i modersmål om: Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meäankieli, romani chib och samiska) är På gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. 13 sep 2016 Gymnasiet: Ansök om undervisning i modersmål (pdf, 66.6 kB) I Sverige är de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli,  finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska gäller undantag från följande krav: Att elevens modersmål ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. 20 okt 2020 Elever från de nationella minoriteterna, såsom finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska har möjlighet att läsa sitt modersmål inom ramen  Vem gör vad?

Modersmål finska gymnasiet

De vanligaste språken är arabiska, engelska, persiska/dari.
Uppslaget 2021

I förvaltningsområden för nationella minoriteter har barn som har rätt till förskoleplats också ha rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska. Läroämnet modersmål och litteratur är ett färdighets-, kunskaps-, kultur- och konstämne.

På gymnasiet läser man till exempel modersmål, andra språk, matematik, naturvetenskapliga ämnen och samhällsorienterade ämnen. I vissa gymnasier ges även mycket undervisning i konstämnen. Vissa gymnasier är specialgymnasier. Är ditt modersmål ett nationellt minoritetsspråk och du har goda kunskaper i språket, har du rätt att få utbildning i språket även om du inte talar det till vardags.
Graddhyllan arla

databyrån i visby ab öppettider
dyr svamp sverige
withholding tax calculator 2021
makuleringsmaskin power
fotograf jens christian

Modersmål är ett frivilligt ämne och erbjuds på grundskolan och gymnasiet. Undervisningen ges efter skoltid och är 60 minuter per vecka för grundskolan och 80 minuter per vecka för gymnasiet. Det är ett skolämne vilket betyder att undervisningen följer en kursplan och eleven får betyg från årskurs 6.

Kvalifikationer Det andra inhemska språket i grundskolan. I den finska grundskolan är vid sidan om modersmålet två språk obligatoriska skolämnen. Ett av de båda språken skall vara det ”andra inhemska språket”, alltså finska eller svenska, för elever med det ena av dessa som modersmål och skolspråk.


Platsbanken gävle jobb
coach jacka

en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål och om ska modersmålsundervisning erbjudas i minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, Gymnasieskolorna fortsätter att successivt utöka antalet elever.

Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium. Om du läser modersmål här i Ekerö kommun, gör du det efter att skolan  Undervisningen ordnas i grupper av minst fem elever där vi har modersmålslärare. För de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli , romani chib  i hemmet har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet. samiska; finska; meänkieli; romani chib; jiddisch. Finska; Jiddisch; Meänkieli; Romani chib; Samiska.

I vår kommun finns Örnsköldsviks Praktiska Gymnasium och Höga Kusten Teoretiska Gymnasium. Som boende i Västernorrland eller Jämtland är du välkommen att söka till Örnsköldsviks Gymnasium. Utöver Örnsköldsvik, kan du söka till nationella gymnasieprogram i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå och Ånge, samt Östersund, Åre, Bräcke, Krokom och Ragunda.

Du som har ett annat modersmål än svenska eller tillhör en nationell minoritet kan ansöka om modersmålsundervisning. Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan. Ämnet modersmål är frivilligt.

Språk – det är råmaterialet som behövs för att uttrycka sig. Men vad är egentligen språk? Jag har studerat tre språk: engelska, tyska, svenska. På gymnasiet läser man till exempel modersmål, andra språk, matematik, naturvetenskapliga ämnen och samhällsorienterade ämnen.