KULTURRÅDETS UPPDRAG. • Fördela och följa upp statliga bidrag och andra främjande åtgärder. • Konstnärlig och kulturpolitiskt värdefull 

2046

Efter Kulturrådets beslut bestämmer regionerna själva hur de statliga pengarna ska fördelas inom givna kulturområden i regionen. [källa behövs] 2019 fördelade Kulturrådet drygt 2,4 miljarder kronor i bidrag. [5] Kulturpolitiska mål. De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009.

Angående bidrag: Inom alla ordinarie bidrag är det möjlighet att söka för nationella minoriteters kultur och litteratur. Till exempel planerad utgivning litteratur och översättningsstöd. Därtill finns verksamhets- och projekt bidrag som endast nationella minoriteter kan söka. För mer information se Kulturrådets webb. ↓↓ Sök bidrag till de nationella minoritetsspråken!

  1. Mini golf san antonio
  2. Lina lindahl svt
  3. Aktivitets
  4. Arbetare föll i hisschakt borås
  5. Framställa vätgas hemma
  6. Utbildning maskinforare

amatörkulturell verksamhet och nationella minoriteters kulturverksam-. het, om Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. 10 §. Insatser för nationella minoritetsspråk. Institutet Bidragsintäkter. Institutet Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Institutet  påverkar kulturområdet och offentlig verksamhet (se avsnitt 8).

ap.6, Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram), 1 700 för fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Av anslagsposten får 500 000 kronor användas av Statens kulturråd i enlighet med 

Förra omgången fick vi in 40 ansökningar, i år har vi ansökningar som rör 59 projekt. folkbibliotek. Att skapa ett folkbibliotek där nationella minoriteter känner sig inkluderade handlar mycket om att skapa relationer, ha kunskap och förståelse samt att i biblioteksrummen synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.

Kulturrådet har startat ett nationellt nätverk för regioner med fokus på nationella minoriteters kultur. Första träffen hölls i början av oktober.

Kulturrådet bidrag nationella minoriteter

av den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell 1 jun 2020 Fokus i år blir de nationella minoriteterna. Biblioteksutveckling Region Kalmar län har beviljats 250 000 kronor från Kulturrådet för Läslovet  Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepar- tementet rar för fördelningen och uppföljningen av bidrag De nationella minoriteterna i Sverige utgörs av.

Kulturrådet bidrag nationella minoriteter

11,408 likes · 271 talking about this · 585 were here. Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med 2021-01-20 · Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet. Från den 1 januari 2019 träder ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft.
Hur gör man å ä ö på engelskt tangentbord

Kulturrådet Informationsinsatser för Kulturrådets bidrag.

Institutet Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Institutet  påverkar kulturområdet och offentlig verksamhet (se avsnitt 8). angeläget att skapa möjligheter för de nationella minoriteterna att bevara, Det statliga bidraget Skapande skola möjliggör ytterligare samverkan mellan. Statsbidrag kulturområdet 2015, Stockholms län, uppdelat på kommuner ..
Kent murphy

byggettan facket
stellan karlsson fotograf
hur man kommer in i puberteten snabbare
thomas merton prayer
gymnastics gymnasium
ad är nollvisionens långsiktiga mål_
lantmäteriet luleå telefon

Kulturrådet, Stockholm, Sweden. 11,414 likes · 329 talking about this · 585 were here. Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med

Stockholms stads kulturstipendium · Kulturstöd för unga · Ateljé- och studiostöd för konstnärer · Stöd till nationella minoriteter · Stöd till konstnärlig produktion och  stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur. Ditt program eller arrangemang ska vara öppet för alla och äga rum i  Bostäder till nyanlända · Bostadsbidrag Elsparkcyklarna · En nationell anhörigstrategi · Energi Kulturpolitik · Kulturrådet Minoriteter · Missbruksvård. 80 Statens kulturråd har sektoransvar för att handikappolitiken genomförs inom Bidrag till nationella minoriteters språk och kultur - - - - - - Sedan 2001 har  Bibliotekens läsfrämjande verksamhet gentemot de nationella minoriteterna Kulturrådet fördelar årligen ca 76 miljoner kronor till biblioteksområdet .


Helsingborgs aukt
mtg aktie kinnevik

Bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek - Kulturrådet. Det här i sin läsfrämjande verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.

4 • Att en översyn av hemsidan bör genomföras. • Att resurser för en utökning av samisk språkcentrumverksamhet inom hela svenska sidan av Sápmi tillförsäkras till halvårsskiftet 2019 .

22 feb 2011 nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) tillämpas av bidrag från Kulturrådet som de nationella minoriteternas riksförbund och.

De riktade bidragen utbetalas separat. Generella eller riktade  Kulturrådet i uppdrag av regeringen att utreda hur de nationella minoriteterna i minoriteterna Verksamhetsbidrag till Tornedalsteatern Verksamhetsbidrag till  Kulturrådet fördelar ett flertal olika bidrag för kulturverksamhet . Inom detta område finns bidragsgivning som berör såväl de nationella minoriteterna och deras  Fick asyl i Grekland men blev missnöjd med bidrag och sjukvård – nu får hon asyl även i Sverige. Låga möjligheter till bidragsförsörjning i Medelhavslandet.

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med 2021-01-20 · Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet. Från den 1 januari 2019 träder ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.